Nauczyciel szkolny

Jaka jest rola rodziców i nauczycieli w szkole? Postawa roszczeniowa rodziców wobec nauczycieli

Kto wychowuje, szkoła czy rodzice? Komunikacja między rodzicami a nauczycielami Skąd postawa roszczeniowa u rodziców? Szkoła to nie fabryka Nauczyciel i rodzice – kto ma racje?… Skąd postawa roszczeniowa u rodziców? Kiedyś nauczyciel miał bezwzględną władzę w szkole, a jak uczeń sobie nie radził, miał burę od rodziców. Obecnie ta tendencja się mocno odmieniła….mama w ,