rozwód

Jak złożyć pozew o rozwód? Co może zrobić w Twoim imieniu adwokat?

Rozwód jest zwykle przykrym i bolesnym doświadczeniem, niestety czasem jest to jedyne sensowne rozwiązanie dla osób, które nie wyobrażają sobie dalszego życia razem. Oczywiście musi być to bardzo dobrze przemyślana decyzja. Jeśli jesteśmy pewni, że w żaden sposób nie da się już uratować małżeństwa, wtedy najlepiej jest udać się do prawnika, który pomoże nam zaplanować poszczególne działania i dopełnić niezbędnych formalności.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Każdy z małżonków ma prawo zgłosić wniosek o orzeczenie rozwodu. Małżonek wnoszący pozew określany jest mianem powoda, natomiast druga strona to pozwany. Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym. Co w przypadku, jeśli jeden z małżonków zmienił miejsce zamieszkania? W takim wypadku pozew należy złożyć do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nie można ustalić miejsca zamieszkania pozwanego, wtedy pozew składa się do sądu w miejscu zamieszkania powoda.

Wiele osób zastanawia się jak napisać pozew. Problem ten można rozwiązać udając się do kancelarii prawniczej, gdzie adwokat od rozwodów sporządzi pozew o rozwód (www.AdwokatRodzinny.wroclaw.pl). Korzystając z takiej pomocy mamy pewność, że sporządzone pismo będzie zawierać wszystkie niezbędne elementy. Należy przy tym pamiętać, że wniesienie pozwu o rozwód kosztuje 600 zł, przy czym w wyjątkowych sytuacjach można starać się o zwolnienie z tej opłaty.

podobne:  Rodzice a szkoła - jak rodzic może pomagać w szkole?

Co może zrobić w naszym imieniu adwokat?

Współpraca z doświadczonym adwokatem jest niezwykle pomocna w przypadku sprawy rozwodowej. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że wyrok zapada na pierwszej rozprawie, gdyż małżonkowie są zgodni co do nie orzekania o winie i oboje chcą rozwodu, jednak znacznie częściej sprawy te są bardziej skomplikowane. Adwokat może wtedy pomóc nam w pisaniu odpowiedzi na pozew, czy dotrzymywaniu odpowiednich terminów . Ponadto adwokat może reprezentować nas w sądzie oraz podczas konfrontacji ze stroną przeciwną.

Kiedy można ubiegać się o rozwód?

Najprościej rzecz ujmując, o rozwód można się ubiegać w sytuacji, gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Co ważne, nawet jeśli jeden z małżonków jest alkoholikiem lub pomiędzy małżonkami dochodzi do aktów przemocy domowej, to sąd może nie orzec rozwodu, jeśli coś wskazuje na to, że istnieje jakaś więź między stronami.

Aby stwierdzić, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, jeśli zerwane zostały wszystkie więzy, w tym duchowe, fizyczne i gospodarcze. Może się jednak zdarzyć, że małżonkowie nie są już ze sobą związani duchowo i fizycznie jednak nadal mieszkają razem z powodu braku innych możliwości. Wtedy sąd może przychylić się do wniosku i „dać” rozwód. Przeszkodą może być także posiadanie małoletnich dzieci, które mogłyby ucierpieć na skutek rozwodu rodziców. W przypadku, gdy sąd orzeka o wyłącznej winie rozkładu pożycia jednej ze stron, druga strona może nie wyrazić zgody na rozwód.

podobne:  Jak zrobić domowe, zdrowe musli dla dzieci?
tematy:

1 Comment

  • rozwodnik

    Generalnie wydaję mi się, że jeśli nie ma pełnej zgody, to zawsze warto poprosić o pomoc adwokata. Inaczej to może być jeszcze trudniejsze, zwłaszcza gdy sprawa się toczy o alimenty…

    Reply

Napisz komentarz